[Otvori stranicu u novom prozoru]

Hrvatska - Hebrangov grijeh 

Milovan Đilas u knjizi Wartime (New York, 1977.) zaključio je da je pripajanje matici Hrvatskoj Istre, Zadra i dalmatinskih otoka, koji su dotad pripadali Italiji, bio početak Hebrangova kraja. Smatra da je tako oteta suverenost koja je pripadala jedino Jugoslaviji.
Takvo stajalište Đilas je aktivno dokazivao i poslije 1948.