Andrija Hebrang: život i nestanak

Teorija pokornosti

Strategija partijske discipline temeljila se na slijepom pokoravanju odlukama Politbiroa, centralnih komiteta i drugih centara partijske moći, a na vrhu piramide uvijek je bio On. U našoj priči to je bio Josip Broz. Svaki zatvoreni sustav funkcionira na takvom principu, od vojske pa do hermetiziranih naroda. 
Američki psiholog Stanley Milgram (1933.-1984.) eksperimentalno je sedamdesetih dokazao da su ljudi podložni pokoravanju, diktatu jačega autoriteta. U igri "učitelja" i "učenika" trebalo je kažnjavati pogrješni izbor parova riječi. Svaki pogrješan odgovor "učitelj" je mogao kažnjavati pomoću elektrošokova: od blagih 15 do surovih 450 V, podijeljeno u 30 stupnjeva jakosti.
"Učitelji" su se u takvim laboratorijskim uvjetima pretvorili u istinske mučitelje. Dvije trećine njih zadavalo je "učenicima" najjače elektrošokove, a prosječan intenzitet bio je 27 na ljestvici od 30 mogućih.
"Učitelji" su prije pokusa bili podvrgnuti slabim elektrošokovima kako bi osjetili njihov učinak; "učenici" su bili pripremljeni i namjernim pogrješnim odgovorima izazivali su "učitelje", a nakon kazne glumili su bol.