Andrija Hebrang: život i nestanak

 

Najpravednija kazna: vješanje

Partijski aparat djelovao je vrlo brzo. Desetak dana nakon Andrijinoga uhićenja počeli su diljem Hrvatske partijski sastanci na kojima se «obrađivala» informacija CK KPJ u Hebrangu i Žujoviću, a za tumačenje pobrinuli su se hrvatski partijski instruktori, čini se prevođeni Vladimirom Bakarićem.

Ovdje prvi puta objavljujemo 17 zapisnika s partijskih sastanaka SKH, slučajno izabranih između nekoliko stotina zapisnika, pohranjenih i još neobrađenih u Hrvatskome državnome arhivu.

Partijski sastanci bili su krvavi preludij, a njihove poruke inspiracija drugovima koji sve do danas ponavljaju, uporno, naučene matrice. Scenarij Andrijine sudbine bio je napisan.

 

Ovo poučno štivo donosimo bez ispravaka, vjerno originalima!

Varaždin

ORG ! INSTRUKTORSKOJ UPRAVI PRI CK KPH

Z A G R E B

U vezi razradjivanja odluke CK KPJ o isključenju iz K.P. HEBRANGA I ŽUJOVIĆA, bio sam na terenu kotara Varaždin, o čemu dajem slijedeći izvještaj:

18. maja ov. god. održali smo sastanak K.K.KPH Varaždin na kojem smo razradili odluku CK KPJ i napravili plan za razradjivanje odluke po ćelijama. U ćelije je išlo 7 članova K.K. i 5 članova K.P. iz ćelije Kotarskih ustanova. Ja sam bio u ćeliji Kotarskog NO-a , ćeliji K.K. SKOJ-a, seoskoj ćeliji Margečani i tvorničnoj ćeliji ciglane Knjeginjec.

Od 18 - 2o maja ov. god. razradjena je odluka u 32-e ćelije a ostala je još samo jedna ćelija sa kojom je trebao biti održan sastanak 21. V. ov. god. Time je upoznato sa odlukom sve članstvo K.P. u kotaru Varaždin osim 13 članova K.P., koji su bili službeno odsutni na dulje vrijeme na pr. u bolnici i na auto-stradi, koji će biti upoznati tamo - i 9 članova K.P. koji su bili odsutni službeno na 2 — 3 dana, a isti će biti odmah kada se povrate pozvani u K.K. gdje će biti upoznati.

Nakon održanih sastanaka sa ćelijama imali smo sastanak 21.V. ov. god. u K.K.sa drugovima koji su išli da pomognu razraditi odluke ćelijama radi konstatacije kako je članstvo primilo odluku.

Većina članova K.P. nije lično poznavala Hebranga i Žujovića, a isto tako nisu im bile poznate njihove partijske i državne funkcije. U diskusiji, gotovo u svim ćelijama članstvo je postavljalo pitanje zašto su bili na tako odgovornim dužnostima i zašto nisu bili prije smjenjeni kada su pravili tako krupne griješke i vodili antipartijsku politiku. Moglo se zapaziti da su se ćelije zadržavale u diskusiji više na onim pitanjima koja njih lično tretiraju, kao na pr. seoske ćelije o nepravilnom odnosu Hebranga prema seljaštvu, ćelije seoske-radne zadruge o odnosu prema zadrugama, ćelija UDB-e o držanju Hebranga u zatvoru i obaveza da će raditi za ustaše, ćelija tvornice ciglane Knjeginjac o njihovom planu u poduzeću, kako je trebao biti nekoliko puta mjenjan. Kada je bilo članstvu u diskusiji razjašnjeno na postavljeno pitanje u cijelini su prihvatili odluku CK KPJ, osudili njihov štetan rad u Partiji i u većini tražili da ih se kazni smrću. Mnogi su sa čudjenjem iznašali kako su Hebrang i Žujović mogli raditi protiv druga Tita i izražavali puno povjerenje prema CK KPJ i druga 'Tita.

Samo je u seoskoj ćeliji Margećane, gdje sam ja bio na

- 2 -

sastanku drug Kozolić - lugar kod sastavljanja rezolucije kada su sotala dva člana te ćelije tražili da se u rezoluciju stavi da se povede dalja istraga protiv Hebranga i Žujovića preko Narodnih vlasti i da ih se najstrože kazni, isti se nije time složio već je rekao, da ih se kazni po zasluženoj kazni, jer da će sve ćelije slati rezolucije i da će ih sigurno prema tome i kazniti. Kada smo mu postavili pitanje zašto se ne slaže da se stavi da ih se kazni najstrože, on je odgovorio , da su isti dugo radili u pokretu i da su stari članovi Partije, te da se zato ne bi tražila najstroža kazna. Kada su ova dvojica ostala kod svoga složio se i on sa time. O navedenom Kozuliću razgovarao sam kasnije sa sekretarom K.K., koji mi je rekao da je isti već bio isključivan iz K.P. i da je slabi član Partije.

 

SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU !

Zagreb, dne 22.V.1948 god. BENIĆ JOŽA,v.r.

 

Zagreb

V.RAJONSKI KOMITET KPH.

Z A G R E B.

I Z V J E Š T A J

Prema direktivi Mjesnog Komiteta naša partijska organizacija održala je vanredne sastanke i to:u subotu, dne 15. V. 1948. god. u 15 sati RK.KPH.na kojem je bi ispred MK drug Kranželić, u 15 sati ćelija "Pri Komitetu"na kojem je prisustvovao iz MK instruktorskog drug Maslek,u 18 sati RK SKOJ-a, na kojem je bio prisutan od RK KPH drug Stanković,u 18 sati sastanak sa instruktorima, kojeg je održao drug polit.sekretar V. RK. KPH Pavlin.

Tokom ponedeljka i utorka, dne 17 i 18 V. 1948. god. održani su sastanci u svim partijskim organizacijama i to ukupno 3 Komiteta V./RK.KPH,RK S KO J-a, tvornički Komitet "Rade Končar", partijski biro ZET i partijski biro "Ognjen Prica" i u 40 partijskih jedinica, na kojima je ukupno bilo prisutnih 405 člana, 85 opravdano odsutni /bolesni, na dopustu/ i 5 neopravdanih. Koji su izrazili svoje mišljenje na slijedeći način: 97 se slaže sa odlukom CK KPJ,121 traži strožiju kaznu, a 187 traže da se ih preda pred narodni sud i da im se sudi kao izdajicima i neprijateljima, te da ih se kazni smrću/streljanjem i vješanjem/.

Zapaženo je da je mnoge ova odluka potpunoma iznenadila, tako da u "Šimetskom"je nastala nekoliko trenutaka tišina i tajac, te kasnije je oživjela diskusija, postavljali su mnoga pitanja i tražili objašnjenja i tražili najoštriju kaznu.Opčeniti dojam začudjuje da se znalo za mnoge njihove greške već ranije da su bili i kažnjavani i da se ih dalje tolerisalo. Primjer drug Kezele iz Elektrane navadja da je Hebrang već 1938. u Mitrovici u listu «Proleter" bio proglašen za menjševika, 1940.god. je kažnjen, 1943.god. skinut sa dužnosti sekretara CK KPH, a malo zatim ulazi u biro CK KPJ. Mnogo više se diskutiralo o Hebrangu nego Žujoviću i o njemu su se iznosili neki podaci, kao na pr:drug Mate Posavec od biro-a ZET-a poznaje Hebranga već 26 godina zajedno su i stanovali, čudilo ga je kako je Hebrang nakon oslobodjenja dao veće sume novca svom šogoru ustaškom agentu kojeg je i namjestio, ali su ga odatle izbacili kao nepočudnog elementa.

Drug Posavec Stjepan, član UDB-e V kvarta predlaže da se svima onima kojima je Hebrang garantirao za ilegalan rad, a dobili su spomenicu ponovno ispita njihov rad i način na koji su došli do spomenice, navodi primjer: Frajtić Vladimira, bivšeg vlasnika narodne gostione u Frankopanskoj ulici-poznatog frankovca koji je radi toga i bio u zatvoru u Mitrovici, a danas nosi spomenicu.

Drug, Devšić Šime, personalac u "Branko Malešević" čudi se kada je u partizanima 1944 god. sreo poznatog frankovea Supanca koji se hvalio da je dobio list od Hebranga, jednom mu je Supanc rekao da valjda neće on plesati kako komunisti igraju. Sada je Supanc član partije u tipografiji, kasnije je bio predjednik narodnog suda.

Opčenito, naša organizacija primila je povoljno odluku CK KPJ i traži najoštriju osudu za izdajnički rad Hebranga i Žujovića da ih se kazni smrću, a isto tako traži da se pročisti organizacija od svih takovih i njima sličnih elemenata u koliko su negdje zakonspirisani. U našoj organizaciji nije bilo primječeno nikakovog negodovanja kao ni nikakovog oklevanja. Svi izražavaju svoju odanost CK KPJ i drugu Titu.

Smrt fašizmu – Sloboda narodu !

Zagreb, dne 19.V.1948.godine Sekretar:

Pavlin

 

 

 

Ogulin

I Z V J E Š T A J

C.K.K.P.H. ZAGREB

Dne 17.V.1943.g. bio sam od strane C.K.K.P.H. upućen u Kotarski komitet Ogulin, da se tamo prijavim i stavim na raspoloženje sekretaru po tumačenju i objašnjavanju pisma polit.biroa CKKPJ. po isključenju iz partije Andrije Hebranga i Sretena Žujevića .

Prema zaključku Kotarskog komiteta Ogulin bio sam odredjen da tumačim pismo u partijskim jedinicama odnosno odelenjima mjesta Jasenjka i Drežhice. Pored mene na taj teren išao je samnom sekretar Kotarskog komiteta Ogulin drug Brodarić (Adam). Prije toga t.j.17. poslije podne nakon što sam se prijavio sekretaru održao sam sastanak po pitanju pisma sa partijskim odelenjem Kotarskog NO-a Ogulin. Sudjelovao sam kod tumačenja pisma u Kotarskom komitetu sa drugom Dmitrom, koji je isto bio upučen od C.K., a zajedno šnjim tumačio sam pismo partijcima koji su članovi Kotarskog komiteta SKOJ-a u Ogulinu.

U Ogulinu članovi spomenutih jedinoca, odnosno odelenja pravilno su se odnosi prema Odluci C.K.K.P.J. po isključenju Hebranga i Žujevića, te su svi članovi jednodušno najoštrije osudili njihovo airtipartijsko djelovanje što se može vidjeni iz napisanih zapisnika.

Dne 18.V.o.g. poslije podne sa drugom Adamom i još jednim drugom bio sam na tumačenju pisma na stastanku partijskog biroa u Drežnici. Tu sam bio odredjen da održim partijske sastanke i da tumačim pismo u odelenju na pilani Drešnica i na odelenju Krakar i Radojčić, a 19. poslije podne održao sam sastanak u jednom partijskom odelenju Jasenak a poslije toga sa čitavom jedinicom sa drugom sekretarom Kot. Kom. Ogulin.

Sastanci su trajali dva i pol, pa čak i preko tri sata. Sastancima su se uglavnom odazvali svi članovi partije izuzev onih, koji su bili opravdano otsutni ili oni, koji se rjedje odazivaju sastancima.

Nakon sto se drugovima pročitalo pismo postavljala su se razna pitanja u vezi antiparijskog rada Hebranga i Žujevića od tada kada su počini prvu grešku, pa do dana isključenja. Nakon toga dali su se odgovori, nastala diskusija , te se nakon toga prikazao rad jednog i drugog. Naime prikazao se rad Andrije Hebranga, koji je podržavao frakcionaški rad na robiji, te njegova slabost u borbi protiv frakcionaša Petka Miletića, a i njegovo bježanje u samicu, kako bi sebi olakšao život. I tako redom se prekazale sve njegove loše strane do dana isključenja. Isto se prikazao rad Žujevića, koji jebio vezan sa špijunom Gorkićem koka je i kasnije hvalisao, te njegovo držanje u petoj ofanzivi, a isto tako rad jednog i drugog u vezi sabotiranja i onemogućavanja sprovadjanja u život Petogodišnjeg plana. Općenito kod članova partije kako u Drežnici, a tako i u Jasenku bilo je veliko ogorčenje protiv obojice antipartijskih elemenata. Oni su nastojali, da povežu sve današnje potreškoće, koje danas oni osjećaju kao rezoltat rada gore spomenutih. Pa je tako u prvo vreme u jedinici pilana Drežnica postojala sumnja, da ima još takvih ljudi i da bi želili, da C.K. takve čim prije odstrani, te kada se drugovima i ta stvar objasnila otarasili su se bojazni, da postoji još takvih tipova u našim rukovodećim organima.

U rezolucijama, koje je donašalo partijsko članstvo na koncu sastanka tražila se najoštrija kazna,.Skoro svako odelenje čim sam ja sastancima prisustvovao tražili su smrtnu osudu za obojicu.

Mišljenja sam, da bi po tim stvarima u samoj Drežnici trebalo još razgovarati sa članovima partije.

Zagreb, dne 9.lipnja 1948.

(Muvrin Ivan)

 

 

 

Đurđevac, Koprivnica

IZVJEŠTAJ SA K.K. GJURGJEVAC I KOPRIVNICA

Prema odluci C.K. imao sam zadatak da razradim sa KK Koprivnica i Gjurgjevac odluku CK KPJ o isključenju iz KP A.Hebranga i S. Žujevica.

Po tom zadatku bio sam u tim kotarevima 17,18 i 19 maja. Odluku sam razradio sa kotarskim komitetima Partije, SKOJ-a i sa još dvije ćelije. Kotarskim komitetima sam također pomogao napraviti plan za razradu odluke sa ćelijama na terenu.Za to smo uzeli pored članova KK i bolje partijce iz kotarskih ustanova, koje kotarski komiteti inače šalju na razne zadatke u ćelije.

Kotarski komiteti i partijsko članstvo pravilno su shvatili odluku CK KP J i u potpunosti je odobravaju.

Članovi KP mnogo su iznenađeni sa ovim, iako članstvo u većini ćelija ne zna tko su Hebrang i Žujević. Njih iznenađuje to da se našlo i takvih ljudi u KP koji su klevetali druga Tita i CK. Zgražaju se kad im se pročitala odluka i materijal partijske komisije o radu Hebranga i Žujevića.

Na ovim sastancima se osjetile veliko povjerenje prema Partiji drugu Titu i CK,a oštro osuđivanje i traženje najstrožije kazne za Hebranga i Žujevića.

Pitanja koja su postavljana na sastancima bila su:l./ Zašto su toliko dugo držani u CK i

Vladi? 2./ U ćemu se ispoljava njihov šovinizam? 3./ Zašto je Žujević poslije V.ofenzive i kleveta druga Tita i dalje ostao član V.Š. i C.K.? 4./ Šta je državni kapitalizam? 5./ Stav prema seljaštvu i zadrugarstvu uopće? 6./ Da li su povezanima špijunima iz Ljubljane i da li imaju veze sa imperijalističkim zemljama?

Na sva postavljena pitanja sam odgovorio, koristeći se odlukom i razjašnjenjima druga Vlade datim na sastanku 16 maja.

U vanpartijskim masama do sada nije bilo neke diskusije u vezi s tim Pojedinci poslije smjenjivanja sa položaja ministara Hebranga i Žujevića pitali su na kakove će sada dužnosti, ali je to sada sasvim prestalo i o tome se u masama ništa ne priča.

 

 

/ Dragosavac Dušan/

 

 

 

Kutina

 

Z A P I S N I K

 

Sa sastanka kotarskog komiteta KPH-a Kutina održanog dne 18.V.1948 g.

Prisutni: Frgec Ivan, Hlad Mijo, Borovnjak Pavle, Cetin Marko, Krmar Simo, Kolaćko Ivan, i Radojčić Veselin.

D N E V N I   R E D

 

l/ Čitanje odluke C.K.K.P.J-e, u vezi sa Žujevićem i

Hebrangom

2/ Plan za odilazak na teren.

Hlad Mijo: Ćita odluku C. K. K. P. J. koja sadrži rad tj. antipartijski rad Sreten Žujevića i Andrije Hebranga,

Drugovi su u vezi sa odlukom postavili nekoliko pitana na koje je dala odgovor drugarica iz C.K. KPH-a, Hebrang je zastupao mišljenje u vezi sa seljaštvom tj. da se ono nemože uključiti u socijalistićku privredu zbog rascjepkanosti. Osim toga rekao je da se treba kod seljaštva provoditi pojedine mjere putem mjera vlasti, a ne prilaženjem i objašnjavanjem putem političkog rada. U vezi sa državnim kapitalizmom, Hebrang je vodio šovinističku politiku protiv Srba. Ta politika se sastojala u tom štoje on smatrao da su Srbi u Hrvatskoj manjina, koja neće moći mnogo pomoći i njih podcjenjivao uvađanjem pisanja čirilicom, koja je često puta nametana i protiv volje naroda. On je htio stvoriti u Hrvatskoj takav front koji bi bio koalicija raznih staranaka.

Takav stav Hebranga izražen je i u odlukama trečeg zasjedanja Z.A.O.N.H-a, tj. dase Hrvati bore za svoju samostalnu državu. Zbog toga je on bio smjenjen sa dužnosti sekretara C.K. K.P. Hrvatske. Tada je bio primljen u polit biro C. K. K. P.J. jer je C. K. smatrao da če moći da radai po jednom pitanju, jer se svatilo da zbog njegove nedoraslosti nemože biti samostalan rukovodioc.

Njegovim odilaskom u Sovjetski Savez gdje je tamo uvjeravao rukovodioce o sasvim drukčijem stanju u Jugoslaviji neg što ono u stvari jeste.

Poslije tog drug Tito odlazi u Moskvu i te stvari je objasnio, te po njegovom povratku, Hebranga se kažnjava ukorom i postavljen je za pret, planske komisije. Hebrang je povodom toga pisao pismo u kojem otvoreno klevetao i napao druga Tita.

Žujević je bio u C. K. za vrijeme Gorkića, koji je bio isključen iz C.K. Žujević je ostao i dalje,te ja provodio liniju Gorkića.

NAČIN DONAŠANJA REZOLUCIJE:

Sa gornjim treba obići i upoznati sve partijske organizacije

u selima.

Podjela terena:

18.V. Radojčić Veselin, danas poslije podne biro u Gojlu u 2 sata. U 5 sati komiteta SKOJ-a, i drugarica iz C.K.KPH-a,

Biro čelija Kutina 18.V.u tri sata Pavle Borovnjak, a odelenje kutina u 7 sati na večer.

19.V. čelija UDB-a, u 8 sati u jutro.

18.V. čelija kotarskog N.O-a, Kutina u 5 sati Cetin Marko

'' '' privrednih poduzeča u 5 sati Frgec Ivan.

'' '' Milicije u 5 sati Kolačko Ivan i

Borovnjak Pavle.

18.V. čelija Metan u 7 sati Frgec Ivan.

18.V. čelija Vel. Ludina Kolačko Ivan.

19.V. '' Mustafina Klada Katolićko Selište Kolačko Ivan.

'' '' '' Popovaća u 5 sati, Voloder u 7 sati Hlad Mijo.

'' '' '' Bolnica Popovača u 5 sati, Gračenica u 7 sati Frgec

'' '' '' Potok u 7 sati Borovnjak Pavle

'' '' '' Osekovo Cetin Marko

'' '' '' Brinjani Ričković Vlado

'' '' '' Srpsko Selište Krmar Simo

'' '' '' Mikleuška, Škarjan Milan

'' '' '' Repušnica, Polak Lujo

'' '' '' Husain, Hlad Mijo u 11. sati

 

 

Dovršeno.

 

 

Zapisničar: Krmar Simo:

 

Zagreb

 

Z A P I S N I K : GKZ

Sa stanka partijske ćelije Gradskog Odbora Crvenog Križa, održan
19.V.1948. god. Prisutni su sledeći drugovi: drug Lazić iz II R.K.K.P.H.
dalje drugarica Trbojević Bosiljka, Komparić Alma, Aleksić Fanika i Draženović Veselinka.

Na svom izvanrednom sastanku proučavanjem odluke C.K.K.P.J. i komisije pri C.K.K.P.J. mišljenja su sledeća:

Nakon proučene odluke/izjave/ C.K„K,P,J. drugarica Alma uzima riječ. Prvenstveno stavlja primjedbu kako da je Andrija Hebrang nakon svoje kazne sa opomenom i ukorom, te smejenjenjem sadužnosti sekretara C.K.K.P.H. primljen u C.K,K.P.J. To mi sve govori da je bila premalena budnost samih članova C.K.K.P.J, koji su trebali paziti na njegovu djelatnost, kako nebi došlo do tako krupnih grešaka. Smatram da naša Partija nije mnogo izgubila njihovim isključenjem iz svoje sredine, upotpunosti se slažem sa odlukom C.K. K.P.J. i komisijom C.K.K.P.J.

Bosiljka: Razmatrajući ovu odluku dolazim do zaključka da isti Andrija Hebrang i Sreten Žujević aktivizirajući se u Narodni Pokret nisu polazili sa ni malo interesa za narod, već su ušli u partijsku sredinu i gurali se samo kao frakcionaši. Svaki njihov rad kao neprijateljskih partijskih elemenata vješto prikriven, smatram da je bio planski i uvjerena sam da nisu oni sami već da je sa njihovom djelatnošću pokopčano još takovih štetnih elemenata koji još do danas nisu otkriveni. O budnosti članova Partije u njegovoj sredini zaključujem sledeće: obzirom na njegov visoki staž u Partiji mišljenja sam da se ga nije moglo tako lako odbaciti, auvjerena sam da je bio osumnjačen i na oku. Jedino bi mogla reći to da je možda bilo presporo sabiranje podataka

za konačno rašćišćenje tj. isključenje iz Partije. Za Žujevića sam smatrala da manje imade nedjela, dok iz materijala zaključujem da zaslužuje istu kaznu kao i Hebrang, možda još i jaču obzirem na V ofenzivu tj. provokaciju što nam govori da je bila namjera da osakati naš pokret zbog čega ga gledam ko i ubicu stotine i stotine naših boraca koji su pali u toj ofanzivi za obranu svoje domovine. U tom slučaju pitam se zašto se prema njemu nije zauzeo oštar kriterij kao prema običnim borcima i rukovodiocima u manjim jedinicama koji sa za svoje pogreške, ako je to trebalo plaćali i životima, još ni izdaleka orijentirani kao Žujević. Na osnovu svega toga predlažem da se obojica ne dodijeli nikakva druga kazna već samo smrt, kao neprijateljima i izdajnicima K.P.J. Smatram da je još i uvijek preblaga kazna.

Fanika: Slažem se sa odlukom C.K.K.P.J. i komisijom. C.K.K.P.J. tražim najoštriju kaznu kako za Hebranga tako i za Žujevića smrt strijeljanjem. Hebrang me mnogo više začudjuje za svoje nedjelo zato što sam ja njega poznavala još od 1927. god. Lični život mu neznam, ali kako sam obaviještena o njegovom frakcionaškom stavu u zatvoru kada je bio u zatvoru sa mojim drugom nisam mogla vjerovati. Za vrijeme okupacije bio je na stanu kod Jošt Marice i snjome prijateljevao i ako je znao da djeca iste bili su konfidenti on se nije obazirao, ali još uvijek mi nije bilo jasno zašto to njega nije smetalo. Za njegovo primanje nazad u C. K. K. P. mišljenja sam da je zato što je imao veliki dio hrvatski masa za sobom naročito u Slavoniji.

Bosa nadopinjuje kako je Partijska org. na Virovitici baš u ono vrijeme dok sam ja bila org. sekretar pa i nadalje pred same izbore za Ustavotvornu skupštinu partijska organizacija na kotaru Virovitica radila na podizanju i učvršćenju njegovog autoriteta u srpskim selima. Srpska sela kako ona koja su bila šovinistički nastrijena, tako i ona koja nisu gajili su jedno izvjesno nepovjerenje prema Andriji Hebrangu sumnjajući da će zastupati njihove inetese kao interese hrvatski sela na čelu sa svojim rodnim selom Bačevcom.

Veselinka: Slušajući ovu odluku vidim da ima i previše toga materijala, kako sa strane Hebranga tako i Žujevića. Vjerujem u to da je bila budnost od strane naših drugova u C.K.K.P.J. i ako su ranije isti kažnjavani, ali obzirom na njihov staž nije ih mogao C.K.K.P.J. tako odbaciti dok se nisu skupili svi argumenti koje vidimo danas. Uvjerena sam i

u to da nisu oni sami već da su oni bili pokopčani i sa ostalima Narodnim Republikama, jer se donekle osjećao nerad u našim, jedinicama, a danas se može jasno vidjeti iz čega je to proisticalo. Na temelju svega toga slažem se sa odlukom C.K.K.P.J. i komisijom C.K.K.P.J. i mislim da je kazna preblaga i da se kazne sa smrti streljanjem.

Sastanak je počeeo u 17 H a završio u 20.0 časova.

Smrt Fašizmu – Sloboda Narodu!

 

Sekretar:

Trbojević Bosiljka

 

 

 

 

Dubrovnik

 

 

Z A P I S N I K

 

 

Izvanrednog sastanka Bio- a MK KPH Dubrovnik održanog 19. maja 1948.g.. u 17 sati

PRIPRISUTNI: Purlija Milutin, Radovčić Pero, Vlahov Milan, Petrina Vinko,

Rudan Stipe, Martinović Nikola, Perotić Milan.

OT OTSUTNI: Golušić Mario, na bolovanju

Franić Ivo, službeno.-

DNEVNI RED: l..- Proučavanje materijala o isključenju iz

KP J Andrije Henbranga i Sretena Žujevića

 

Drug Purlija Milutin:

Obavještava drugove, da je prisustvovao sastanku polit-sekretara Kotarskih i Gradskih Komiteta KPH, koji se je održao u Zagrebu pri Centralnom Komitetu KPH Hrvatske, na kom su bili prisutni članovi CK KPH Hrvatske sa drugom Bakarićem. Sastanak se je održao po pitanju isključenja iz KPJ Andrije Henbranga i Sretena Žujevića, te proučen materijal Partijske komisije o njihovom- isključenju. Objašnjenje po ovom materijalu dao je drug Bakarić.

Upozorava drugove da pažljivo saslušaju materijal o isključenju tako,| da bi pojedina, eventualno nejasna pitanja proradili i donijeli svoju ocjenu, te napisali rezoluciju Komiteta.

Potom prelazi na čitanje materijala.

Nakon pročitanog materijala, kojega su svi drugovi pažljivo saslušali, drug Purlija postavlja drugovima da li ima koje pitanje, koje trebamo obraditi, a da nije dovoljno jasno, te i to, koju ocjenu drugovi pojedinačno donose o ovoj stvari.

Drug Vlahov Milan:

Osvrćući se na štetočinski i izdajnički rad Andrije Henbranga i Sretena Žujevića, kako za vrijeme stare Jugoslavije, u toku borbe, te nakon oslobod jenja domovine, a posebno u izvršenju zadataka Petogodišnjeg plana i u ostvarenju socijalizma u Jugoslaviji svestrano osudjuje ovaj podli štetočinski rad i smatra - da je pored ostalog, potrebna kazna smrti za obojicu. Nadalje, postavlja pitanje kako je došlo da bude Andrija Henbrang, nakon ranije uočenih, grešaka, sekretar CK KPH.

Drug Radovcić Pero: -.,.,,...-..... •

Osvrćući se na pojedine tačke iz materijala Partijske komisije, kako Henbranga tako i Žujevića u potpunosti se slaže sa ocjenom druga Vlahova. Smatra da je potrebno izreći najveću kaznu. Potom postavlja pitanja nakon ranijih grešaka, koje su bile teške od obojice, kako su došli u CK KPJ.

Drug Budan Stipe:

Ne bih imao šta da dodam izjavama i ocjeni drugova, jer se sa istima u potpunosti slažem. Podvlačim to, čega su se i drugovi dotakli, da se ovdje ogleda
orgomna snaga i moć naše Komunističke Partije, našeg Partijskog rukovodstva CK KPJ
i njenog vod je druga TI TA. Po stavi ja pitanje kako je Sretan Žujević, na osnovu ovakvog
rada od ranije, mogao biti unapredjen l. januara ove godine u čin General-pukovnika.-

- 2 -

 

Drug Martinović Nikola:

Osudjujući izdajnički rad Andrije Henbranga i Sretena Žujevića naglašava, da inu je jasno podvlačeći,

da se baš u ovome ogleda snaga i moć naše Partije, našeg rukovodstva i druga TI TA, njegova budnost i pravilna linija.

Drug Petrina Vinko:

Nebih imao što da dodam ovome što su drugovi već izjavili, jer činjenica dokazuje njihovu izdaju.

Drug Perotić Milan:

Osvrćući se na pojedine tačke iz materijala u potpunosti se slaže sa izjavama ranijih drugova, podvlači, da ovo nas može satno očeličiti u daljim naporima, te uliti sigurno povjerenje u našu Partiju, Centralni Komitet i druga TITA.

Drug Purlija Milutin :

Odgovara na. postavljena pitanja drugova. Pošto se pitanja svih drugova uglavnom slažu, a to ja kako su Andrija

Henbrang i Sraten Žujević dalje napredovali nakon ranijih grešaka iz svoga rada, odgovor nm ovo pitanje, drugovi, bio bi taj, da naše Partijsko rukovodstvo, iako je imalo u vidu njihove ranije greške, što se vidi iz materijala i kažnjavanja ipak u tom vremenu nije dolazilo niti pomišljalo, da su ova dva navaljalca izdajnici Partije. Nadalje se osvrće o teškoćama ilegalnog rada za vrijeme stare Jugoslavije, te ogromnim poteškoćama u toku NOB-e i zadacima koje su u tom vremenu stajali pred CK. Napominje i to, da su, kako jedan, tako i drugi bili stari komunisti po svom stažu, po nekoliko godina na robiji i si., kao i to, da smo u početku ustanka izgubili najbolje rukovodeće partijske kadrove. Naš CK KPJ iz ovih činjenica, a na osnovu njihovih grešaka od ranije, smatrao je, da možda nisu dorasli odredjenoj situaciji u kojoj su bili.

Vaša ocjena,drugovi, što se da vidjeti iz dosadašnje diskusije, potpuno je pravilna, jer je ona zaista takva. Sa istom se u cjelosti slažem.

Sve ovo nam dokazuje i upućuje nas na ogromnu snagu i moć naše Partije, našeg. Centralnog Komiteta i druga TITA. Čišćenjem ovakvih i sličnih elemenata naša se Partije čeliči.

Drugovi, na osnovu naše diskusije i zaključaka potrebno je, da donesemo i rezoluciju po ovome. Zato sa zadužuju: Purlija Milutin, Rudan Stipe i Martinović Nikola.

Kako vidite, materijal je namijenjen čitavom Partijskom članstvu - svim članovima KPJ, zato je potrebno da stvorimo plan i mi prenesemo ovu stvar na čitavo naše Partijsko članstvo putem održavanja vanrednih sastanaka sa svima jedinicama, jer jedinice treba da sastave svoju rezoluciju po ovome. Rezoluciju da potpiše sekretar jedinice, a sastavi sa jednim, ili još dva druga, koje odredi jedinica. Prilikom razrade materijala na jedinicama treba svakom članu omogućiti, da se sami izjašnjavaju onako kako osjećaju, da postavljaju pitanja, na koja im treba dati obrazloženje, te bilježiti svako postavljeno pitanje. Od nas će zavisiti kako ćemo obraditi ovaj materijal i dati odgovor na jedinicama. Svaki od nas. treba da nastoji pravilno ubi jediti partijsko članstvo o postojećim činjenicama, stvoriti mržnju prema Herbrangu i Žujoviću, mržnju koju oni zaslužuju, stvoriti ono ogromno povjere-

-3 -

nje prema našoj Slavnoj Partiji, našem Centralnom Komitetu KPJ i voljenom drugu TITU.

Održati veličinu Partijske konspiracije, koja je potrebna, jer kako bidimo, ovo je namijenjeno samo članovi KPj, te prema tome ovo je unutrašnja partijska stvar. Baš se u ovom oglede pravilna demokratičnost naše Partije, o čemu treba govoriti.

VJerovatno, biće vam postavljena pitanja od strane članova, kako da odgovorimo na pitanja, koja postave gradjani. Drugovi, mi ćemo nastojati da do ovakvih potanja ne dodje, a u koliko se pak ona postave, nećemo preko njih preći, naš odgovor treba da bude , da jest nešto, za sada neznamo šta je u stvari.

Drug Purlija postavlja pitanje drugovima, da li je potrebno da proširimo sa po jedinim, dobrim komunistima, koji mogu ovo prenijeti na jedinice, ili pak sami, t j. članovi Komiteta, ovo prenesu i obrade na jedinice u roku od tri dana, a da je njegovo miš ljenje da to možemo i mi sami učiniti. Drugovi se slažu sa predlogom druga Purlije, da članovi Mjesnog Komiteta ovo izvrše. Drug Purlija se zadužuje da stvori plan obilaska i ujutro u 8 sati saopšti drugovima, koji će doći u Komitet, preuzeti materijal uz revers kako je postavljeno i još eventualno dobiti uputstva koja mu nisu jasna, sve kako smo već govorili treba da bude gotovo sa danom 26. ov. mj.

I nakon toga drugovi su diskutovali po pojedinim pitanjima, te je sastanak završen u 21. 30 sati.-

 

 

Knin

 I Z V J E Š T A J

 

Po zadatku kojeg san dobila u vezi objašnjenja odluke CK KPJ o isključenju iz KP-e Andrije Hebranga i Sretena Žujovića, pošla sam u Oblasni Komitet za Dalmaciju, koji me rasporedio na kotar Knin.

Dana 19 V.ov.g. održala sam sastanak sa Kotarskim Komitetom i ujedno se na tom sastanku predvidio odgovarajući broj ljudi koji trebaju sa ćelijama da obrade ovaj materijal. Istog dana se održao sastanak sa svim tim drugovima, koji su po objašnjenju odluke otišli na teren , za pomoć ćelijama.

Ja sam održala sastanke sa Mjesnim Komitetom Knin, part.ćelijom Knin, ćelijom željezničke stanice i ćelijom ložione.

Kod čitanja pred partijskim ćelijama odluke CK. KPJ. i izvještaje komisija u antipartijskom radu Sretena Žujovića i Andrije Hebranga, moglo se zapaziti opće iznenadjenje kod svih članova KP-e. Pitanja koja su postavljali bila su uglavnom slijedeća:

l./ Kako CK. KPJ. nije mogao ranijem otkriti njihov protu -narodni rad?

2./ Kad se Hebranga smjenilo sa dužnosti CK KPH-a ,kako je dalje mogao da ostane u polit.biro-u CK KPJ?

3./ Kakvo je to pismo Hebranga i što je u njemu bilo pisano?

4./ Da li je Žujobić bio pozivan na odgovornost, kad je odvojio jedinice I. Proleterske divizije i kakva je njegova namjera bila?

5./ Što je Hebrang htjeo sa svojim neprijateljskim stavom prema seljaštvu?

6./ Ko je bio Gorkić?

7./ Kako su mogli sabotirati izvršenje Petogodišnjeg plana, a da ih se ranije nije moglo otkriti?

8./ Na koji način su sabotirali i onemogućavali izgradnju Auto strade i izgradnju pruga Brčko-Banovići, Šamac-Sarajevo?

9./ Da li su imali veze sa špijunima zapadnih zemalja i ljubljanskim procesom?

Osim tih postavljali su i niz drugih pitanja.

Svi su članovi KK. bili ogurčeni na njihov neprijateljski rad i skoro u svim rezolucijama tražili su smrtnu osudu za Andriju Hebranga i Sretena Žujovića

Na kotaru Knin zadržala sam se 4 dana i posao oko razrade ovih odluka bio je pri završetku.

27. V. 1948 god.

Šolaja Radojka

 

 

 

 

 

Vinkovci

 

CENTRALNOM KOMITETU K.P.H.,

Zagreb

 

Predmet: Čedo Borčić,

izvještaj sa terena.

U srijedu 19.V. 1948.g. otišao sam sa drugom Milanom Vurdelja u Vinkovce, da po nalogu CK sa KK. Vinkovci i MK Vinkovci proradim odluku CKKPJ o isključenju Hebranga i Žujevića iz Partije, da im pomognem u sastavljanju plana za proradu te odluke sa organizacijama na terenu i da učestvujem u radu kod nekih osnovnih organizacija.

U srijedu 19.V. na večer održao sam sa drugom Vurdeljom sastanak sa KK Vinkovci na kome je proradjena odluka i donjeta zaduženja za sastavljanje rezolucije i plana obilaska ćelija.

U četvrtak sam sa drugom Vurdeljom održao sastanak sa MK Vinkovci. Gradska organizacija i MK održali su u najvećem broju ćelija sastanke po tom pitanju već prije našeg dolaska, ali smo sa MK ponovno proradili odluku. Zatim sam sa KK Vinkovci održao sastanak zbog usvajanja rezolucije i plana rada. Po podne sam prisustvovao sastanku sa profesorskom ćelijom, a navečer sa ćelijom selj. radne zadruge Vinkovačko Novo Selo. U petak u jutro održao sam sastanak sa KK da bi nakon obilaska prvih ćelija vidjeli da li se pojavilo neko pitanje na koje članovi KK nisu znali odgovoriti. Kako medjutim nije bilo nikakovih novih nejasnih pitanja, sastanak je brzo završen.

Drug Milan Vurdelja prisustvovao je u četvrtak nakon sastanka MK, sastanku ćelije milicije GNO-a, a po podne sastanku "KK Skoja i ćelije AFŽ-a trećeg rajona.

Na svim sastancima članstvo je najoštrije osudilo zločinačku i antipartijsku djelatnost Hebranga i Žujevića i jednodušno tražilo smrtnu kaznu za izdajnike. /Jedino neki članovi profesorske ćelije su veću pažnju posvetili ispitivanju psiholoških uzroka njihove izdaje/.

Pitanja koja su padala na sastancima većinom su se kretala oko slijedećeg:

Zašto je CKKPJ tako dugo tolerirao njihov antipartijski rad i zašto im je sve do nedavna povjeravao odgovorne dužnosti i davao visoke vojne činove/ unapredjenje Žujovića u čin general - pukovnika/.

Konkretna objašnjenja za pojedine argumente u odluci CKKPJ na pr: kako su Hebrang i Žujević kvarili naše privredne odnose sa SSSRom, u čemu su se odražavali njihovi nepravilni stavovi, kako su sabotirali pojedine odluku Partije vlade itd.

Da li su bili povezani sa inostranstvom i da li imaju još svojih agenata u državnom, vojnom, privrednom aparatu.

Od kada su članovi KP i CK i kakovog su socijalnog porijekla.

Mislim, da smo na sva pitanja dali zadovoljavajuće odgovore u okviru onoga što je iznio drug Bakarić na sastanku sa sekretarima KK

Primjetili smo, da je partijsko članstvo sklono tome, da sve dosadašnje greške i nedostatke u radu viših organa narodne vlasti ocjenjuje kao rezultat neprijateljske djelatnosti Hebranga i Žujevića ne uočava i objektivne poteškoće i smatra da će uklanjanjem njih dvojice sada sve ići u najboljem redu. Mislim, da bi u daljnjem radu i objašnjavanju trebalo o tome voditi računa.

Prilažem punomoć, koju sam primio prije odlaska na teren.

 

 

Jastrebarsko

 

I Z V J E Š T A J

povodom odluke CK KPJ u vezi isključenja iz Partije Andrije Hebranga i Sretena Žujovića, bila sam odredjena za kotar Jasterbarsko za tumačenje ove odluke u part. ćelijama.

Na terenu sam ostala tri dana, prisustvovala sam sastanku KK koji je održan 19 maja o.g. prije podne, Nakon toga održala sam četri sastanka po ćelijama u selima: Cvetković, G.Rijeka, Čeglje i KK SKOJ-a.

Na svim ovim sastancima svi članovi Partije su jednodušno prihvatili odluku CK i oštro osudili neprijateljski rad Hebranga i Žujovića. Diskusija je bila dobra. Pitanja je bilo više, a najčešće: Kako se nije ranije moglo zapaziti njihov neprijateljski stav prema Partiji. U rezolucijama koje su pisali, kao i kroz diskusiju naročito je izraženo veliko povjerenje koje oni imaju u druga TITA,CK KPJ, i pravilnost linije koju CK postavlja, kako u privredi tako i po svim pitanjima. Pored partijske kazne svi su tražili i najstrožu sudsku kaznu - smrt.

Smrt fašizmu Sloboda narodu !

/Slijepčević Milka/

 

Suhopolje 

19. V. 48.

 

Z A P I S N I K

Sa izvanrednog sastanka partijske ćelije Suho-polje, dana 19.V.1948 god.

Prisutni: Dobrić Milan, iz aparata CK KPH, Rekić Ilija, Komlenas Čedo, Kuček Klara, Vučković Slavica, Jurišić Petar, Diklić Borka i Teodorović Anka.

Odsutan: Vukojević Josip, zbog puta iIlić Anka radi bolesti.

Rekić Ilija u potpunosti se slaže sa odlukom CK KPJ i smatra da je odluka pravilno donešena. Mišljenje je takovo zato što samim dolaskom Hebranga u Suho-polje nije bilo pozitivno već to što je uvjek pohadjao razne neprijateljske elemente i išao na ruku istjeranim švabama, da dobiju natrag svoje kuće.

Teodorović Anka u potpunosti se slaže sa izjavom gore navedenog druga i smatra da je pravilno donešena odluka.

Komlenac Čedo u potpunosti se slaže sa odlukom CK KPJ da se najstrože kazne radi cijepanja bratstva i jedinstva.

Diklić Borka u potpunosti se slaže sa izjavama gore navedenih drugova i potvrdjuje isto. Smrtna kazna!

Jurišić Petar u potpunosti se slaže sa odlukom CK KPJ kao i svi ostali drugovi želi da ih se najstrožije kazni.

Vučković Slavica slaže se sa svim izlaganjem ostalih drugova i ima puno povjerenje da će CK KPJ donjeti pravilno riješenje.

Kuček Klara u potpunosti se slaže sa odlukom CK KPJ i želi da se najstrože kazne kao razbijači bratstva i jedinstva naših naroda i saboteri našeg plana.

Partijska ćelija se u potpunosti slaže sa odlukom CK KPJ i uvjereni smo da će CK KPJ i nadalje na čelu sa drugom Titom voditi pravilnu politiku privrednog razvitka, naše zemlje. Našoj ćeliji bio je vrlo čudan stav Hebranga po dolasku u Suho-polje da se nije obračao članovima K.P. i borcima, aktivistima našeg Fronta, već se obračao i zalazio neprijateljskim reakcionarnim elementima.

 

REKIĆ ILIJA,v.r.

Komlenac Čedo, v.r.

Jurišić Petar,v.r.

Vučković Slavica,v.r.

Diklić Borka,v.r.

Teodorović Ankica, v.r.

Kuček Klara, v.r.

 

 

 

Zagreb

 

II RAJONSKI KOMITET K.P.H.

Z a g r e b

DNE 20-V-1948.

MJESNOM KOMITETU K.P.H.

 

Izvještaj o zapažinjima i primjedbama na sastamcima čelija II R.K. koji su održavani 17-18 i 19 o.mj. po predmetu pretresanja odluke CKKPJ o isključenju iz Partije Hebranga i Žujevića.

Sastanci su održani u 68 čelija, a prisustvovalo je 938 članova.

Na samim sastancima poslije čitanja odluke CKKPJ, moglo se kod većine članstva zapaziti veliko iznenadjenje, iako se ponegdje već predhodno nešto znalo o tim stvarima. Moglo se osjetiti negodovanje članstva zbog toga, što se navedeni slučaj desio u CKKPJ, a neki drugovi suviše idealno gledaju na CK, ne misleći o tome, da se u Partiji mogu pojaviti frakcionaške struje, kao što je to bio slučaj Hebrang-Žujević.

Moramo napomenuti, da je bilo niz šablonskih izlaganja, jer se drugovi

nisu dovoljno zadubili u samu stvar- većinom mlada partijska organizacija nije shvatila koliko je taj slučaj krupne naravi-a osim toga i povjerrenja u CK je toliko da je većina drugova naprosto nerazmišljanju o donesenim odlukama CK.

Većina zapažanja i osvrta u izlaganju bilo je zbog njihove sabotaže u privredi i zbog klevetanja druga TITA. Uz to kod Hebranga su se osvrtali na slabo držanje pred klasnim neprijateljem, a kod Žujevića na slučaj iz V neprijateljske ofenzive.

U ćelijama nakon diskusije moglo se je primječivati zadovoljstvo i to iz razloga što su obojica raskrinkani u neprijateljskom radu i što svaki član Partije može o njima dati svoj sud.

Kroz diskusiju koja se je uglavnom kretala oko pitanja kako su se

Hebrang i Žujević mogli tako dugo održati na položijami kad su greške već bile primječene mnogo ranije, objasnilo se da je C.K. a naročito drug TITO nastojao da ih se preodgoji i da se ih njih otkloni frakcionaške i ostale negativne osobine. Takvim objašnjavanjem većina članstva je stekla uvjerenje da je odluka doneta na vrijeme ali su poneki drugovi ipak ostali kod toga da ih se moglo očistiti već prije /u Gl. odboru sindikata, u Narodnoi banci itd./

Jednodušnost kod prihavačanja odluke CK primjetila se je u tome da

su mnogi drugovi u ćelijama zbog te pojave bili uzbudjeni a ponegdje su čak i plakali /na pr. u Elki jedna drugarica je plakala, u N.O. II r. u uličnim ćelijama itd./ mnogo drugarica je teško govorilo od uzbudjenja.

Neshvativši dobro sadržaj odluke u nekim organizacijama drugovi su

postavljali pitanja da li se za Hebrangovo slabo držanje u zatvoru znalo već ranije te zašto se nije po tome zauzeo stav. Ovo se objašnjavalo prema sadržaju odluke da su podaci o Hebrangovu držanju u zatvoru dobiveni u najnovije vrijeme pri saslušavanju nekih policajaca.

Drugovi u nekim organizacijama kao što su: Radio stanica-Sila itd. uporedjivali su i sa trockistima i govorili da su vjerojatno bili povezani sa neprijateljima iz zapadnih zemalja. To je objašnjavano na taj način, da su bili još gori od trockista jer su se sa zaključcima CK na riječima slagali a u stvari su drukčije radili, zatim da su bili orudje klasnog neprijatelja a da sa vanjskim neprijateljima nisu direktno bili povezani.

U svim organizacijama su se drugovi izjašnjavali da se ovim čišćenjem jača naša Partija i da joj raste ugled kod masa kao i da se čvrstina naše par. organizacije očituje u tome što se ove stvari pretresaju pred cjelokupnim članstvom.

Većina članstva se takodjer izjasnila da je odluka preblaga i izražen je zahtjev da ih se putem narodnih vlasti treba izvesti pred sud i suditi na smrt. To se je najbolje vidjelo kod nastojanja da svi članovi potpišu rezoluciju u većini kojih se zahtjeva smrtna kazna a i primjetilo se takodjer i u ogorčenju zbog njihovih nedjela nakon čitanja odluke./ogorčenje se naročito zapazilo u ćelijama: Solovljeve ulice, Zarazne bolnice, Voćarske ceste gdje su drugarice plakale itd./ Interesantan je slučaj u ćeliji Voćarske ceste gdje su sve drugarice skoro sa plačem zahtjevale da ih se sudi na smrt s primjedbama kako su mogli raditi protiv Tita, dok je sekretar ćelije Špoljar Josip zauzeo pomirljiv stav i izjasnio se da ih on nebi ubio već poslao na prisilni rad.

U našim ćelijama djelomično se je primječivalo takodjer i to da se više diskutovalo o Hebrangu nego o Žujeviću, to zbog toga što ga ljudi poznaju i što su neki s njime dolazili i u doticaj. Tako imamo na pr. slučaj da se je drug Šimić u Sili izjasnio da Hebranga treba ubiti a Žujevića ne jer da je manje kriv, to je drugu na sastanku objašnjeno iznašanje, Žujevićevih zlodjela sćime se je on konačno složio.

Drugovi su dalje iznašali pojedina zapažanja po Hebrangu koja su znali ili iz ličnog kontakta s njime ili iz pričanja drugih drugova, tako na pr. Dasović Milivoj iz Sile je rekao da je njegov brat kao komunista bio u logoru zajedno sa Hebrangom i da su 1942 god. zajedno zamjenjeni. Pri objašnjavanju toga naglasio je da je brat po izjavi Hebranga mjesec dana nakon zamjene likvidiran zbog slabog držanja pred klasnim neprijateljem. Drug Dasović napominje da se slaže ako je istina da mu se brat slabo držao pred klasnim neprijateljem, što je streljan ali to dovodi u vezu sa materijalom iz odluke dali ga možda Hebrang nije dao likvidirati zbog njegovog slabog držanja pred klasnim neprijateljem. Drug Vrbka Vinko iz Gl. odbora sindikata izjavljuje da je Hebrang lično vidio sabotaže u šećerani Županja kad je tamo prisustvovao a da po tome nije ništa poduzeo. Blaž Mesarić izjavljuje da je on 1941 god. bio član M.K. i da na osnovu toga što je čuo odluku smatra Hebranga krivcem za neuspeh kod oslobadjanja drugova iz Kerestinca i napominje da je sumljivo da je kasnije baš Žujević došao u Zagreb ispitivati tu stvar, dalje napominje da je odnos ustaša u zatvoru prema Hebrangu bio mnogo bolji nego prema ostalim ljudima. Dalje su mnogi drugovi diskutovali o tome kako je Hebrang intervenisao za razne tipove, te kako mu je žena visoka dama koja je još u partizanima svaku većer zahtjevala belu kavu a posle oslobodjenja prodavala kuće u Pakracu.

Kroz diskusiju u ćelijama o njehovom štetočinskom radu drugovi su došli do konstatacija i zaključaka da će pojačati budnost u našim partijskim ćelijama i da će voditi kontrolu u postavljanju i izvršavanju zadataka. Bilo je pojedinačnih slučajeva da su neki drugovi sve greške pa i one koje proizlaze iz objektivnih poteškoća pripisivali Hebrangu i Žujeviću, i da su /na pr. Narodna banka/ vodili o pojedinim stručnim pitanjima diskusiju dali je bolje ovako ili onako. Tu se je drugovima objasnilo da njih dvojica zahvaljujući budnosti i kontroli CK nisu mogli učiniti nekih velikih grešaka koje bi bile od presudnog značaja za našu privredu tim više što je CK znajući njihove nedostatke pratio rad njih dvojice.

Na sastancima ćelija kroz izlaganja i diskusiju pojedinih drugova kao i kroz rezolucije cjela naša organizacija jednodušno je dala izražaj ogromnog povjerenja prema našem CK-u i drugu TITU«

 

Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

 

 

Za komitet:

Vojvodić Dušan

 

 

 

 

 

 

Čakovec

 

CENTRALNOM KOMITETU K.P. HRVATSKE

Zagreb

Po zadatku dobivenom od C.K., da pomognem Kotarskom Komitetu i Gradskom komitetu KPH Čakovec u proradi odluka Polit-biroa CK KPJ po slučaju Hebrang - Žujović, bio sam u tim komitetima 17. i 18. maja.

Prisustvovao sam na sjednicama na kojima je proradjivana odluka Politbiroa CK KPJ Kotarskog komiteta Čakovec, Gradskog komiteta, Kotarskog komiteta SKOJ-a, Mjesnog komiteta SKOJ-a, biroa ćelije tvornice "Medjumurska trikotaža" i biroa ćelije rudnika Mursko Središće.

Dojam, koji se dobije u momentu upoznavanja o antipartijskom radu Hebranga i Žujovića i o kažnjavanju njih je zbunjenost i zaprepaštenost kod partijskog članstva. Pitanje koje je postavljeno na svakom sastanku "kako to da su se ta dva neprijatelja mogla tako dugo zadržati - pa oni su mogli i ubiti druga Tita", pokazuje povjerenje i ogromnu ljubav članova partije prema drugu Titu i strah, da se njemu što ne desi. Članovi partije osudjuju rad Hebranga i Žujovića, a što se vidi iz toga što se uopće ne postavlja pitanje, da li će oni biti izvedeni pred sud ili ne, već svi traže kaznu smrću za obojicu. Diskusija nakon upoznavanja sa izvještajem komisije formirane po CK i odluke CK, na svim sastancima kojima sam prisustvovao bile su vrlo žive. Partijsko članstvo postavljalo je najviše pitanja u vezi objašnjavanja pojedinih stvari u odlukama, kao na pr. što znači provodjenje državnog kapitalizma, pitanje Gorkića, odnos prema seljaštvu i t.d.

U vanpartijskim redovima nije još primjećena nikakova diskusija u vezi Hebranga i Žujovića,

U prilogu vraćam punomoć za odlazak u te komitete.

 

 

 

 

 

 

Osijek

Z A P I S N I K

 

Sa sastanka Mjesnog Komiteta KPH Osijek održanog dana 20.V.1948 god.

Prisutni: Član CK KPH drug Marko Belinić, članovi MK Osijek: Bošković Fabijan,

Milošević, Bunjevac, Šimić, Lukić, Romanić i Opić.

 

DNEVNI RED:

l/ Proučavanje pisma CK KPJ o isključenju Hebranga i Žujovica

iz KPJ.

Drug Marko iznosi odluku CK KPH da se čitavom članstvu Mjesne organizacije temeljito objasni slučaj sa Hebrangom i Žujovićem.

Drug Mirko proćitao je odluku CK KPJ o iskljućenju Hebranga i Žujovića.

Nakon što je proćitano pismo razvila se diskusija po slijedećim pitanjima: Kako se mogla CK potkrasti kazna Hebranga koju je dobio još za vrijeme dok je bio na robiji, te kako je Žujović bio primljen u biro CK KPJ, kada je još 1940 godine bio kažnjen. U čemu se sastoji šovinistički rad Hebranga. Kakvog je sadržaja pismo koje se u odluci CK KPJ. spominje o Hebrangu. U čemu se sastoji harangiranje Hebranga protiv članova CK KPJ. U čemu se sastoji sabotiranje Hebranga u Žujovica na prugi Šamac-Sarajevo i Auto-Stradi. Kako se tumači stav Žujevića iz V.ofenzive po pitanju proleterskih jedinica. U čemu se sastoji šovinistički stav Žujovica po pitanju republika. Da li je Andrija na sjednicama CK uvjek zauzimao takav oportunistički stav. Kakav je bio konačan cilj Hebranga i Žujovica i za čim su oni išli. Šta će biti sa literaturom koja je od njih štampana.U čemu se sastoji šovinistički stav po pitanju Srema. U čemu se sastoji rad Andrije prema razbijanju Fronta i stav prema HSS. U čemu se sastoji otupljivanje oštrice prema ustašama. U čemu se sastoji klevetanje druga Tita od strane Žujevića na partijskom kursu. Da li su Hebrang i Žujevic zajednički djelovali. Da li će biti njih dvojica izvedeni pred Narodni Sud. U čemu se sastoji klevetanje članova CK KPJ pred Sovjetskim Savezom. Da li se pretpostavlja da provala Andrijina, utjecaj na streljanje druga Price i Keršovanija.

Na sva pitanja drug Marko dao je opširan odgovor.

Drug Mirko izjavljuje da slučaj Andrije nije ga mnogo iznenadio, jer je u kontaktu saAndrijom primjetio izvjesne nepravilnosti koje ne dolikuju članu rukovodstva CK KPJ.

Odluku o isključenju Hebranga i Žujovica svi članovi Komiteta pozdravljaju kao mjeru za čišćenje i jačanje naše Partije.

Na koncu sjednice Mjesni Komitet donio je rezoluciju po predmetu isključenja

Hebranga i Žujovića.

SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU !

ZA KOMITET:

Fabijan s. r.

 

 

 

Split

 

OBLASNI KOMITET

KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE

ZA DALMACIJU

Split,20.V. 1948.god

Dana 20.V. 1948.godine na sjednici Oblasnog Komiteta KPH za Dalmaciju, u prisutnosti svih članova Komiteta, proradjivali smo odluku Polit. Biro-a Centralnog Komiteta Komunističke Partije Jugoslavije o isključenju iz Partije Andrije Hebranga i Sretena Žujovića.

Poslije svestrane diskusije po materijalima koji su u odluci CK KPJ navedeni, t.j. po pitanjima antipartijske djelatnosti Andrije Hebranga i Sretena Žujovića, jednoglasno i u cjelini se usvaja odluka CK KPJ na osnovu čega donašamo slijedeću

 

R E Z O L U C I J U:

 

l. Odajemo priznanje i zahvalnost našem Centralnom Komitetu Komunističke Partije Jugoslavije na čelu sa drugom Titom za tako brzo otkrivanje svjesnih razbijaća i izdajnika naše Partije, što predstavlja novi dokaz snage i monolitnosti naše Partije, budnosti i sposobnosti CK KPJ.

Uvjereni smo u pravilnost rukovodjenja i politike koju vodi naš Centralni Komitet Komunističke Partije Jugoslavije i drug Tito, radi čega izražavano najdublje povjerenje prema našem mudrom i dalekovidnom rukovodstvu.

2. Osudjujemo antipartijski i štetočinski rad Andrije Hebranga i Sretena Žujovića, koji su svojim izdajničkim radom htjeli razbiti jedinstvo i čvrstinu naše Partije i na taj način je onesposobiti za izvršenje programa naše revolucije, t.j. izgradnju socijalizma u našoj zemlji. Posebno osudjujemo njihovo podlo i klevetničko harangiranje protiv našeg CK KPJ i protiv voljenog i mudrog vodje naše Partije druga Tita, koji je svojim dolaskom na čelo naše Partije i njenog CK KPJ učinio prelom u historiji naše Partije i našeg naroda, koji je očistio našu Partiju od svih frakcionaša, tudjih i neprijateljskih elemenata i na taj način osposobio je da izvrši velike historijske zadatke, koji su predstojali 1941.godine,da dovede naše narode do pobjede i da ih danas sigurno vodi u izgradnji socijalizma.

3. Oblasni Komitet KPH za Dalmaciju učinit će sve da se do kraja objasni svakom članu Partije izdaja i štetočinatvo Hebranga i Žujovića koju su učinili prema našoj Partiji i prema našim narodima. Ovaj Komitet pod rukovodstvom CK KPH i CK KPJ još jače će se boriti za čvrstinu i monolitnost naše Partije, za čistoću njenih redova čvrsto uvjereni da je to zaloga sposobnosti i snage naše Partije,da izvrši sve zadatke za daljnje ostvarenje socijalizma u našoj zemlji.

Izdaja Hebranga i Žujovića još više nas podstiče na jačanje budnosti i nemilosrdne borbe protiv svih neprijatelja i štetočina naše Partije i naših naroda,Borit ćemo se zadosljedno sprovadjanje linije naše Partije koju daje naš CK KPJ na čelu sa drugom Titom. Borit ćemo se protiv svih skretanja sa te linije.

4. U potpunosti se slažemo sa odlukom da se Andrija Hebrang i Sreten Žujović stave pod istragu organa Narodne Vlasti. Ovakvi izdajnici i saboteri zaslužuju da budu izvedeni pred narodni sud i da se privedu najoštrijoj kazni za svoj izdajnički rad.

 

Oblasni Komitet

Komunističke Partije Hrvatske

za Dalmaciju

S e k r e t a r:

 

 

 

MJESNI KOMITET KPH

O s i j e k

Dne, 20.V. 1948 god.

 

Na sjednici MK KPH Osijek, održanoj 20.V.1948 god. naš je Mjesni komitet proučio izvješaj i prijedlog partijske komisije po slučaju antipartijske djelatnosti Sretena Žujovića i Andrije Hebranga, kao i odluku Polit. biroa, CK KPJ o isključenju iz Partije Hebranga i Žujovića, na temelju čega donosimo slijedeću rezoluciju:

 

R E Z O L U C I J A

 

Ovaj komitet jednoglasno izražava punu odanost i nepokolebljivu vjernost našem Centralnom komitetu na čelu sa drugom Titom, jer je Centralni Komitet od svoga formiranja 1937 god. pa do danas, pokazao svoju boljševičku spremnost, čvrstinu i odanost stvari radničke klase i čitavog radnog naroda naše zemlje u borbi za sretniju i ljepšu budućnost.

Izražavamo našu odlučnost da ćemo i u buduće dosljedno sprovoditi u dijelo sve odluke Centralnog Komiteta i druga Tita, onako kako to i dostoji jednom partijskom forumu naše slavne Komunističke Partije,

Jednodušno pozdravljamo odluku polit. biroa CK KPJ o isključenju antiparijskih, neprijateljskih i štetočinskih elemenata Hebranga i Žujovića iz naše Partije, svjesni zločinačke izdaje i materijalne štete koju su počinili prema našoj Partiji, narodu i državi.

Iz toga jedinstvenog slučaja u našoj Partiji zaključujemo i obećajeno našem Centralnom Komitetu i drugu Titu da ćemo još više pojačati našu budnost i čvrstinu u daljnjim naporima na izgradnji socijalizma u našoj zemlji.

Duboko smo uvjereni da će odluka našeg polit. biroa CK KPJ o isključenju Hebranga i Žujovića iz naše Partije još više učvrstiti redove, jedinstvo i monolitnost naše Partije.

 

ŽIVIO CENTRALNI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE NA ČELU SA DRUGOM TITOM!

 

ŽIVJELA SLAVNA KOMUNISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE!

 

 

Na sjednici MK prisutni: Polit. sekretar:

 

Bošković Mirko, v.r.

Šimić Rudi, v.r.

Fabijan Franjo,v.r.

Opić Mato, v. r.

Bunjevac Matija, v. r.

Romanić Pero, v.r.

Milošević Lazo, v.r.

Lukić Vajo, v.r.

 

 

 

Križevci

Vrbovec

I Z V J E Š T A J

 

Sa kotareva Križevci i Vrbovec o proučavanju odluka CK KPJ u vezi isključenja iz Partije Hebranga i Žujovića.

Održao sam sastanke :

1. K.K. Vrbovec

2. Ćelijom K.K. SKOJ-a Vrbovec

1. K.K. Križevci

2. K.K. SKOJ-a Križevci

3. Ćelijom srednje poljoprivredne škole u Križevcima

Do nedjelje će u obadva kotareva završiti sa proučavanjem.

Vidi se ogromni interes kod članstva Partije i Kotarskih rukovodioca pri proučavanju odluke CK KPJ. Na svim sastancima postavljaju ista pitanja, kao na pr. kako to da su se Hebrang i Žujović mogli tako dugo zadržati na rukovodećim položajima, kako nisu ranije kažnjeni i isključeni iz Partije i td. Na svim mjestima traže šira objašnjenja njihove antipartijske djelatnosti u pogledu pokušaja da razbiju jedinstvo Partije, o njihovoj privrednoj sabotaži, šovinizmu, nepravilnom stavu prema Narodnoj Fronti, seljaštvu i tome slično. Uglavnom su ista pitanja kao što su postavljali sekretari K.K. drugu Vladi Bakariću i partijskoj školi. Više je interes za Hebranga nego za Žujovića.

Na sva sam pitanja mogao odgovoriti izuzev jednog koje se odnosilo na sadržaj depeše koju je Hebrang dobio iz Moskve.

U rezolucijama ćelije pozdravljaju odluke CK KPJ i traže najoštriju kaznu za Hebranga i Žujovića. Članovi ćelije K.K. SKOJ-a Vrbovec na sastanku diskutiraju da li bi ih bilo bolje osuditi na smrt streljanjem, ili vješanjem, ili doživotnom robijom, i većina je odlučila da je najpravednija kazna "vješanje". Ne dozvoljavaju da samo sekretar potpisuje rezoluciju, nego se svi članovi potpisuju što im ja nisam uskraćivao.

 

(21.5.1948.g)

 

 

 

 

 

Novska

 

(21.V.48.)

I z v j e š t a j

 

Sa kotara Novske, gdje sam bio odredjen radi prorađjivanja materijala /odluka/ CKJ-u povodom isključenja iz KP Andrije Hebranga i Sretena Žujevića.

Na pomenutom kotaru održao sam 3 sastanka i to sa K.Komitetom

KP i Kot.Komitetom SKOJ-a, kao sa jednom part. jedinicom u selu Lonja.

Na svim gore navedenim sastancima bili su prisutni svi, kako članovi Komiteta tako i članovi part.jedinice. Part. jedinicu sačinjavaju 17 članova, a nacionalni sastav joj je svi hrvati. No u glavnom su se svi drugovi složili sa odlukom Centralnog Komiteta. Pitanja koja su postavljana pretežno se odnose na to zašto su se do sada zadržali na visokim državnim odgovornim funkcijama. Pošto im je obrazloženo o uzrocima, koji su uvjetovali da se njihovo pitanje nije ranije riješilo tražili su najstrožiju kaznu za obadvojicu, a neki su otvoreno govorili da ih treba povješati.

 

S. F. S. N.

Radovanović Stanko

 

 

 

Otočac

Brinje

IZVJEŠTAJ

 

U vezi proučavanja odluka CK KPJ povodom isključenja iz Partije ANDRIJE HEBRANGA i SRETENA ŽUJOVIĆA na sjednicama Kotarskih Komiteta KPH OTOČAC i BRINJE.

Prisustvovao sam na sastanku Kotarskog Komiteta Partije Otočac, Brinje, Kotarskom Komitetu SKOJ-a Brinje, partijskoj ćeliji Dabar. Osim toga prisustvovao sam na dva sastanka onih drugova koji su išli iz raznih kotarskih ustanova da pomognu proučavati odluke na partijskim ćelijama.

Plan proučavanja u Otočcu je stvoren tako da svaki član komiteta uzme po dve do tri ćelije s kojima treba da proradi odluke. Pored toga članovima komiteta su poslati i drugovi koji su dobri partijci i rukovodioci u kotarskim ustanovama i organizacijama čija je dužnost da organiziraju sastanak ćelije i da učestvuju u razradi odluka. S ovim drugovima su prethodno razradjene odluke. Ovako isto stvoren je plan i za kotar Brinje.U kotaru Brinje na svim partijskim ćelijama prisustvovali su članovi Kotarskog Komiteta pri proučavanju. U Otočkom kotaru neće prisustvovati članovi komiteta u četri ćelije. Po planu sav posao oko proučavanja i pisanja rezolucija treba da se završi u oba kotara do 21. ovog mjeseca na veće.

Prilikom proučavanja na sjednicama komiteta i ćelija moglo se primjetiti: Zainteresiranost u oba komiteta je bila velika. Naročito se to videlo kod komiteta Brinje. Mnogo pitanja je bilo postavljeno. Pitanja su se u glavnom svodila: odkad CK KPJ znade za njihov štetočinski rad, zašto su tako dugo ostali u Centralnom Komitetu, s kim su se izvan naše zemlje povezivali, da li su bili povezani sa procesom u Ljubljani i td. Na pitanje da li će im biti javno sudjenje, nisam mogao dati odgovora. Najviše pitanja se odnosile na Hebranga. Osjetilo se pri proučavanju naročito na sjednici Kotarskog Komiteta po postavljanju pitanja da Hebranga smatraju za težeg krivca i da je on u Centralnom Komitetu bio strani špijun, dok je za Žujovića mišljenje da je on nastavio i dalje poslje Gorkića da razbija jedinstvo Partije. One činjenice koje su navedene u odlukama za neprijateljski rad Hebranga i Žujovića i na jednom i na drugom Komitetu drugovi primjenjuju na svom terenu, kao i mnoge druge koje oni smatraju za greške i propuste pripisuju neprijateljskom radu njih dvojice. Tako na primjer K.K. Otočac dovodi u vezu Hebrangovo obećanje da će raditi za ustašku policiju sa upadom ustaša u Otočac 1943 g. kada je napadnut ZAVNOH, CK KPH, Glavni Štab Hrvatske i td. Za financijsku politiku navode primjer da su 1945 godine - 1946 godine birtaši i njima slični mogli vrlo lako podići zajam, a skoro nikako se nije mogao dobiti zajam za zadruge, pravljenje pilana, mlinova, kuća i tome slično.

Na sastancima partijskih ćelija nije bilo mnogo pitanja ne radi toga što nije vladalo interesovanje, nego zato što im je nepoznato mnogo stvari kad im se odluke pročitaju i radi toga je bilo potrebno tumačiti stavku po stavku iz odluka, pa da bi mogli shvatiti suštinu cijele stvari.

Na svim sastancima komiteta i ćelija drugovi traže da se pomenuta dvojica najstrožije kazne od Narodnog suda i da se pred narodom raskrinkaju kao neprijatelji našeg naroda.

SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU! 

(22-V-1948) / Skendžić Vajo /

 

 

 

 

Lošinj

I Z V J E Š T A J

 

od 20 - 21 ovog mjeseca iz obilaska kotara Lošinja radi tumačenja odluke CK KPJ. o isključenju iz KP-e A. Hebranga i S. Žujovića.

20 održan je kraći sastanak radi izmjene o raspodjeli terena i radi isključenja iz obilaska terena kao samostalnih /Grižana, Lekića i Valijanića/ koji su na niskom teoretskom nivou. Ponovno održan je sastanak KK. 21 na kojem se ponovno razjasnila neka nejasna pitanja koja su iskrsnila na sastancima part. ćelija.

Obišao sam ćelije Brodogradilišta, Mali Lošinja, Cresa i kotarskog SKOJ-a, na kojima se je tumačilo detaljno stavku po stavku kako bi više razumjelo članstvo. Članovima Partije iz terena kotara Lošinj nisu bili poznati Andrija Hebrang i Sreten Žujović, nisu znali što je frakcionaštvo, a još manje znadu o Gorkiću i o radu naše Partije prije rata. .

U diskusijama se najviše postavljalo pitanje: "Zašto nisu bili smjenjeni sa dužnosti prije, kad su vršili ovako ogromne sabotaže, u čemu se sastojalo klevetanja naše zemlje i Partije pred Sovjetskim Savezom, da li su bili vezani medjusobno preko nekih sastanaka u svom frakcionaškom radu, da li su bili rukovodjeni iz inostranstva, kakav su uticaj imali u masama, da li su pokušavali stvarati organizacije.". U ćeliji Mali Lošinj bilo je postavljeno pitanje: «Da li je to izolirani slučaj oportunizma i u ćemu je bilo klevetanje druga Tita».

Partijska organizacija kao cjelina shvatila je pravilno odluke CK KPJ. - oštro osudjuje Hebranga i Žujovića kao antipartijske i štetočinske elemente i traži da budu kažnjeni od upravnih organa, naročito stari članovi Partije koji su došli iz drugih terena i radnici bili su zainteresirani za taj slučaj. U nekim selima kod pojedinih članova Partije nije bilo dovoljnog zainteresovanja, - razlog je vrlo niski teoretski nivo. Bio je jedan slučaj, /doktorica Jakša/ koja se izrazila, da nebi ih trebalo oštro kazniti. Drugovi koji su otišli na kotar Lošinj obišli su osam ćelija zajedno sa članovima KK. Drug Lovrečić je
ostao na terenu za pomoć održavanja sastanka koji se nisu još održali na četiri ćelije .

Zagreb, dne 24 V. 1948 god.

 

 

Rab

Krk

 

CENTRALNOM KOMITETU K.P.H.

- Org. inst. Upravi -

 

Po rasporedu, radi objašnjavanja odluke CK KPJ o isključenju ANDRIJE HEBRANGA i SRETENA ŽUJOVIĆA iz Partije, obišao sam kotar Rab i Krk.

Kako je postavljen zadatak, na kotaru Rab održao sam sastanak sa KK Partije, sa KK SKOJ-a i sa mjesnom ćelijom u Rabu. Na kotaru Krku održao sam sastanak sa KK Partije, sa KK SKOJ-a, sa ćelijom u mjestu Krk i ćelijom u Puntu.

Šta se tiče Komiteta sa jednog i drugog kotara opći dojam mi je slijedeći:

Svi članovi Komiteta u prvi čas bili su iznenadjeni izdajom Hebranga i Žujovića i odlukom o njihovom isključenju. Kada su pročitali u novinama vijest o njihovom smjenjivanju sa položaja ministara, a zatim nešto čuli o tome da su zgriješili, povezali su stvar odmah sa ljubljanskim procesom i sa špijunažom. Neki su pak mislili da ova dvojica odlaze na druge položaje /diplomatske/.

Na sastanku članovi Komiteta Partije i SKOJ-a postavili su mnogo pitanja, ali ni jedno od njih nije bilo špekulantsko, ni jedno od njih nije govorilo o bilo kakovom strahu ili sumnji. Drugovi su nastojali da tim pitanjima što bolje savladaju materijal radi temeljitog objašnjavanja stvari partijskom članstvu. I u jednom i u drugom kotaru oba komiteta odlučili su da poslije našeg zajedničkog sastanka odmah drugog dana sastanu se i detaljno proučavaju materijal od rečenice do rečenice. To su i učinili. Partijski komiteti na prvom sastanku napravili su raspored odlaska članova Komiteta u pojedine jedinice, istaknuli hitnost svršavanja zadatka. Kotarski komitet Rab na tome prvom sastanku donio je odluku i rezoluciju.

Što se tiče čelija dobio sam slijedeći dojam:

Ćelija u Rabu /mjesna/ - uglavnom sastavljena od radničkog elementa - odlično je reagirala na vijest. Svi članovi Partije odmah su shvatili stvar kao snagu naše Partije koja izbacuje iz svojih redova Hebranga i Žujovića isto tako kao nekog koji nikad nije prestavljao ništa. Ova ćelija postavljala je sljedeća pitanja? Da li su u vezi sa ljubljanskim procesom - da li su imali vezu sa partijskom organizacijom prema dolje, da li je Žujović time što je nastojao da se jedinice I. proleterske divizije probijaju u svome pravcu htio već tada da likvidira Vrhovni Štab i CK, da li su već uhapšeni, te da li će skoro biti sud. Jedinica je zaključila da odmah može da donese rezoluciju, te je čitava mišljenja da su obojica zaslužili najtežu kaznu.

Ćelija u mjestu Krku drukčijeg je sastava nego ćelija u Rabu. To je uglavnom ćelija činovnika /sitnih gradjana/, u kojoj ima i jedan vrlo nezdrav intelektualac. Oni su postavljali ovakova pitanja: zašto Hebrang nije kao takav još ranije isključen iz Partije, zašto je poslije ustaškog zatvora primljen u CK, zašto je Žujović kao član Gorkičevog CK, kasnije ušao u Titov CK, zašto je Žujović dobio čin generala, zašto je Hebrang sa položaja sekretara CK Hrvatske postao član biroa CK KPJ, kakovu je privrednu politiku htio voditi Hebrang? - Ta pitanja postavljala su naročito dva člana Partije /apotekar i tajnik mjesnog NO-a/, za koje mislim da su tipični oportunisti i kolebljivci, što se takodjer slaže i Kotarski komitet. Ova ćelija sastala se odmah drugog dana na proučavanju materijala i donjela su rezoluciju.

Ćelija u Puntu sastavljena je uglavnom od seljaka i brodogradilišnih radnika i namještenika. Seljačkom elementu nisu mnogo ni poznata imena Hebranga i Žujovića. Nakon toga što sam sa org. sekretarom KK objasnio stvar, partijska ćelija je sasvim pozitivno reagirala na odluku CK KPJ, interesirajući se da li su njih dvojica učinili velike štete državi, da li se u isti čas radi o pronevjeri, da li su u vezi sa ljubljanskim procesom, Englezima i Amerikancima i t.d. U ovoj ćeliji, takodjer dvojica članova postavljali su prilično špekulantska pitanja kao - da li su Hebrang i Žujović htjeli voditi takodjer politiku socijalističkog planiranja ali samo na drugi način, zatim teško je nama običnim smrtnicima vjerovati da bi dvojica članova u CK izdali Partiju i postali njeni neprijatelji. No taj dotični je odmah dodao može to biti i mi se slažemo sa odlukom CK. Inače čitava ćelija je na prilično niskom stepenu političke svijesti. Na tome sastanku odlučeno je da se donese rezolucija, da je sekretar sastavi i da se sutra dan od ćelije usvoji. Odlučeno je da se za obojicu izdajnika traži najstrožija kazna.

Zagreb, dne 27.V. 1948 'god. (Stevo Tomić)

 

 

Virovitica

 

I Z V J E Š T A J

 

Po zadatku kojega sam dobio od org. instruktorskog odjeljenja CK.KPH da na kotaru Virovitica pomognem part. organizaciju u proradjivanju odluke CK KPJ povodom slučaja Andrije Hebranga i SRetena Žujevića.

Na ostom kotaru zadržao sam se od 17 do 23 ov. mjeseca i održao sam sastanke sa 6 part. ćelija i to: Sa partijskom ćelijom pri odjelu Unutrašnjih poslova Kot. NO-a, Mjesnim Komitetom SKOJ-a, ćelijom pri gimnaziji, ćelijom Suhopolje, Neteča, Dugo selo - Brezovo Polje, te sam prisustvovao sastanku Kotarskog Komiteta KPH. i sastanku aktiva kojeg je formirao KK. u vezi proradjivanja spomenute odluke u partijskim ćelijama.

Na svim part. ćelijama na kojima sam ja prisustvovao bila je vrlo živa diskusija. Pitanja koja su postavljana bila su skoro isto u svim ćelijama kao na pr: "Kako da se o Hebrangovom držanju u logoru nije prije povelo računa, kada je smjenjen sa dužnosti sekretara CK KPH. radi svog nepravilnog rada, zašto je bio koptiran u CK KPJ., kome je on pisao pismo, kakova je depeša na njega poslana iz Moskve, pošto je kočio privredni razvitak naše zemlje kako da nije prije uočeno da je to sve bio neprijateljski rad, te u vezi njegovog odnosa prama Srbima u Hrvatskoj i otupljivanja borbe protiv ustaša».

Za Žujevića: Njegov slučaj u V. ofanzivi, pošto je već bio kažnjen radi frakcionaškog rada kako da je bio na tako visokom položaju u Armiji, dali je on bio povezan sa inostranstvom, tko je Gorkić i Miletić i td.

Svi članovi Partije složili su se u potpunosti sa odlukom CK KPJ. i potpuno osudili njihov neprijateljski rad. U rezolucijama koje su pisane na sastancima svi članovi KP tražili su da se ih najstrože kazni. Iznosili su da je kazna isključenja iz CK i iz Partije vrlo mala i zahtijevali da se ih strijelja, vješa i td. Najveće ogorčenje izazvalo je kod svih članova Partije kada su čuli da su oni radili protiv druga Tita i klevetali ga.

Pošto je Hebrang bio kandidiran i biran u Narodnu Skupštinu na ovom kotaru u više partijskih ćelija, a najviše u Suhopolju iznosili su članovi KP. da Hebrang kada je dolazio na ovaj kotar najviše se svraćao kod najvećih špekulanata i neprijatelja današnjice, dok nije nikada htio da posjeti kuću nekog člana KP, dobrog frontovca ili prvoborca pa čak ni da im ruku pruži kada su se oni sastajali sa njime. Takodjer su iznosili da je Hebrang potpuno zastupao pojedine neprijateljske elemente, naročito u mjestu Suhopolju i da je nastojao da povrati imovinu pojedinim švabama koji su bili iz ovih mjesta istjerani, te je njegovom intervencijom bio iz kuće izbačen naš jedan prvoborac koji se tu bio kolonizirao /Marko Gibanica/, a kuća bila povraćena toj švapskoj familiji. Na part. sastancima u mjestu Virovitici, a naročito na sastanku MK SKOJ-a članovi Partije su iznosili da Hebrang prilikom održavanja masovnih zborova u Virovitici u svojim govorima nije skoro nigda spominjao druga Tita kao sto su to činili pojedini drugi rukovodioci.

 

Zagreb, dne 30.V. 1948 godine.

 

O PRORADJIVANJU ODLUKE CK.KPJ O ISKLJUČENJU IZ KP.

HEBRANGA I ŽUJEVICA

 

Partijska organizacija u Hrvatskoj proradila je odluku CK.KPJ o isključenju A. Hebranga i S. Žujevića iz KP.

Partijska organizacija jednodušno je usvojila i odobrila odluku CK.KPJ i izrazila neizmjerno povjerenje i odanost CK-u KPJ i drugu Titu. Partijska organizacija bila je iznenadjena tim dogadjajima, interesovanje o svim pitanjima bilo je vrlo veliko, naročito kod starijeg članstva, diskusija je bila vrlo živa i iscrpna. Kod čitanja materijala došlo je do izražaja veliko ogorčenje članova KP na antipartijski rad Hebranga, Žujevića, njihovo klevetanje CK.KPJ pred SSSR-om, sabotiranje i širenje nevjerice u mogućnost izvršenja petogodišnjeg plana.

Na sastancima mnogi članovi KP. iznosili su niz primjera koji su potvrdjivali njihov neprijateljski rad. Drugarica Turković Ruža iznijela je da misli da je Hebrang provalio njenog druga koji je bio poslan u Njemačku i odanle slao izvještaje Hebrangu. Njen je drug pao odmah poslije Hebrangovog hapšenja. Članovi KP. iz centralnih ustanova iznosili su primjere gdje je stav Hebranga i Žujevića imao utjecaja na ljude u državnom aparatu te su oni takodjer mislili da mi nemožemo ispuniti plan bez pomoći inostranstva i radi toga se nisu založili da iskoriste sve naše mogućnosti.

Članovi KP sa kotara Virovitica takodjer su jednodušno prihvatili odluku o Hebrangu. Oni su iznosili niz primjera kako se Hebrang zalagao i štitio ustaške elemente, kulturbundaše i neprijatelje naše vlasti, kako se družio sa reakcionarima i ustaškim špijunima iz Virovitice, naredjivao da se tjeraju sa zemlje kolonisti i da se ona uruči kulturbundovcima.

Kod proučavanja materijala o Hebrangu vidjelo se da članovi KP više diskutiraju o pojedinim konkretnim pitanjima, a da se premalo shvatila težina i značaj frakcionaštva, jer članovi KP nisu bili upoznati s frakcionaškim borbama u Historiji naše KP.

Organizacije su postavljale naj raznoličitija pitanja, a gotovo svaka ćelija pitala je: Zašto su bili tako dugo u Vladi i u CK.KPJ kad se od prije znalo njihove griješke? To pitanje objašnjeno je organizaciji.

U jednom dijelu ćelije, kao na pr. na kotaru Valpovo, Otočac, Samobor i drugima članovi KP. pripisivali su Hebrangu i Žujeviću sve griješke koje su bile na svim sektorima naše privrede u trgovini, snabdjevanju, izgradnji kuća i td. griješke sa onih sektora koji nemaju veze s Hebrangom i Žujevićem i neki članovi KP počeli su shvaćati da će sada biti sve u redu i bez teškoća kad su oni otklonjeni.

Kod svega nekoliko članova KP. u Hrvatskoj pokazala se sumnja u pravilnost odluke CK. Tako su na kotaru Dubrovnik članovi KP pitali tko zna jesu li toliko krivi, na kotaru Metković nekoliko članova KP govorili su da je porez i otkup takodjer sabotaža i izražavali su nepovjerenje prema rukovodstvima. Na Novskoj neki članovi KP pitali su za sastav komisije i dali to nije možda iz nacionalne mržnje. U šećerani Županja jedan član KP tražio je da mu se kaže kako su klevetali CK i htio je da diskusiju svede na lični život druga Tita /taj član KP. bio je za NDH u ustaškim organizacijama/. Direktor Jadran filma Kirigin predlagao je da se unese u rezoluciju prijedlog da se provede revizija u svim partijskim rukovodstvima. U tvornici Duhan u Zagrebu neki članovi KP. izrazili su sumnju da takvih stvari ima i u ostalim partijskim rukovodstvima. U ćeliji tvornice «Munja» jedan član KP. rekao je da bi trebalo streljati i Hebranga i Žujevića i one koji su ih postavili na tako odgovorno mjesto. U toj ćeliji još ima 3 člana KP koji su izražavali nepovjerenje u odluku CK.

Da bi se što pravilnije shvatila i proradila odluka CK KPJ CK.KPH održao je prije toga sastanak sa sekretarima KK i sa instruktorima CK i drugovima iz aparata narodne vlasti koji su išli na kotareve i pomagali Kotarskom Komitetu da naprave plan obilaska svih ćelija i proučavanja odluka.

Poslije proučavanja odluka o Hebrangu kod partijskog članstva osjetila se veća aktivnost, veća odgovornost i shvatanje partijskih zadataka. Osjeća se jača kritika po nedostacima.

Članovi KP bili su osobito zadovoljni što se odluka proradila s čitavim članstvom i što se dala mogućnost svakom članu KP da dade svoje mišljenje.

 

 

Sisak

 

ORGANIZACIONOM I INSTRUKTORSKOM ODELENJU CK.

 

U vezi zadatka CK, da pomognem pri objašnjavanju antipartijske i neprijateljske djelatnosti Hebranga i Žujevića, bio sam u gradu i kotaru Sisak, gdje sam održao sastanke sa pojedinim ćelijama i komitetima. Ukupno sam održao 6 sastanaka i to: Sa KK Partije i KK SKOJA, zatim sa partijskim ćelijama u tvornici Sloboda, Šamarica i u Talionici. A na selu održao sam sastanak sa part. ćelijom sela Hrastelnica. Na tim sastancima prisustvovali su samnom drugovi iz mjesnog i kotarskog komiteta, tako da su oni mogli kasnije sami objašnjavati drugim ćelijama.

Svi članovi Partije su primili odluke CK i saglasili se u potpunosti sa njima, a oštro su osudjivali rad Hebranga i Žujevića, tražeći većinom smrtnu kaznu, i najoštriju kaznu, dok se ipak u dvije ćelije našlo dvojica ljudi, koji su smatrali da bi ih trebalo suditi na zatvor i prisilni rad. Jedan od njih je u jedinici pilona "Šamarice", a drugi u jedinci tvornice likera "Sloboda". Obojica su stariji ljudi i stari oportunisti, poznati kao takovi još iz predratnog sindikalnog rada. Ostali članovi tih ćelija oštro su osudili njihov pomirljivi stav, iznašajući da ih se mora najoštrije kazniti, jer je i njihova krivica takova, a osim toga da bi nam oni mogli nesumnjivo kasnije opet štetiti i "zato bolje da ih uopće nestane". Radnici su iznašali razne sastave u planovima svojih poduzeća, sprečavanje izgradnje novih postrojenja u talionici, smatrali su te stvari kao dokaz saboterskog rada Hebranga i Žujevića. Seoska ćelija u Hrastelnici je odmah osudila rad Hebranga i Žujevića i svi su članovi tražili smrtnu kaznu. Naročitu osudu su dali zbog njihovog stava prema seljaštvu, zatim zbog njihovog klevetanja druga TITA, i sabotiranja Petgodišnjeg plana. U svim ćelijama su se zaustavljali na klevetanju druga TITA, što je izazivalo najoštriju osudu.

Redovna i najčešća pitanja svih članova bila su - zašto već ranije nisu smenjeni i kažnjeni, zašto već ranije nije sprečen njihov štetočinski rad, zatim kako su na klevetali pred Sovjetskim Savezom, i zašto su oni kao visoki funkcioneri partije sve to radili.

Svi članovi Partije ovih ćelija zadovoljili su se sa objašnjenjima koja su dana i došli su do zaključka, da je ipak naš CK pokazao u slučaju ove dvojice veliku budnost i da ni jedna njihova krupnija greška i ako se je smatrala da je učinjena bez svjesnog neprijateljstva, bila je kažnjena i ispravljana od strane CK.

Općeniti utisak, koji sam dobio da u partijskoj organizaciji vlada nepomirljivi duh prema svima onima koji bi htjeli da svoje lične ambicije proguraju na štetu partije i naroda. Mladi članovi Partije su u tom pokazali naročitu oštrinu, dok je kod starijih ljudi bilo uvijek malo oportunizma i nisu bili u stanju da uvide svu veličinu takovog krupnog prestupa prema čvrstoći i jedinstvu Partije

 

Valpovo

I Z V J E Š T A J

 

sa kotara Valpovo povodom upoznavanja članstva sa odlukom CK. KPJ u vezi isključenja iz Partije Hebranga i Žujevića.

Prema depeši koju sam dobio, odmah sam odputovao u K.K. Valpovo. Tamo me je drug org. sekretar upoznao sa zadatkom te je načinjen plan održavanja konferencija po ćelijama. Meni je stavljeno u zadatak da održim konferenciju sa dvije Partijske ćelije i to u Petrijevcima koja broji 12 članova i Kombinatu Belišće koja broji 45 članova.

Na konferenciji u Petrijevcima koju ćeliju sačinjavaju članovi seljačka radne zadruge "Republika" nakon čitanja odluke CK. KPJ. i ostalog materijala koji je dostavila komisija CK. KPJ. razvila se diskusija, u kojoj je bio osudjen rad Hebranga i Žujovića. Članovi su isticali da im ja sada tak jasno zašto zadruga nije mogla dobiti dugoročni zajam. Nadalje, najviše su sa interesovali za šovinistički rad u odnosu na Srbe Hebranga. Konferencija sa pozitivno odrazila na samo članstvo, porasla je vjera u snagu naše Partije i volja za izvršavanje zadataka. U rezoluciji koja ja bila donešena članstvo je zahtjevalo da sa Hebrang i Žujević izvedu pred sud i da se ih kazni smrću. Obzirom na nivo partijskog članstva u ovoj ćeliji diskusija ja bila vrlo živa i zdrava. Ova konferencija je pozitivno djelovala na članstvo.

Drugu konferenciju po istom pitanju održao sam u Belišću. Ova ćelija nakon svog pročitanog materijala nije ulazila dovoljno u diskusiju. Pokazala se izvjesna nezainteresovanost kod većine članova Partije. Oni su sve mirno saslušali, ali dalje sa nisu interesirali, osim nekoliko drugova, koji su u svojoj diskusiji osudjivali rad Hebranga i Žujovića. Rezolucija koja je bila sastavljena na sastanku bila ja prihvaćena, bez ikakvih primjedbi. U ovoj ćeliji vlada prilično mrtvilo i vlada neko neinteresovanje. Ja sam pokušao da im ukažem na te stvari no neznam kakav ja bio uspjeh. Sama ćelija ja sastavljena večim dijelom od starih ljudi koji prelaze 4o godina, vjerovatno da to utiće na rad ove ćelije. O svojim zapažanjima izvjestio sam K.K. Valpovo.

Sastanak Komiteta po gornjem pitanju nije bio održan iz razloga toga, što su se na licu mjesta nalazila samo dva člana K.K. te su drugovi zaključili da će isti održati kada sa povrate još neki članovi K.K. Valpovo. Tako su prošle sve konferencije na području K.K. Valpovo.

Svakako one su pozitivno djelovale na članstvo u smislu učvršćenja partijske organizacije, ojačanja budnosti unutar partijskih ćelija i podizanju volje za izvršavanje predstojećih zadataka.

Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

/Krivka Josip/

 

Drugovi koji se nisu odmah prihvatili zločinački partijski scenarij bili su podvrgnuti saslušavanjima i pritiscima da se poprave i uvide ispravan stav Partije:

Brač 

 

ZAPISNIK

Sastavljen u prostoriji kotarskog komiteta K.P.K.-Supater dane 19-VI. 1948 god.

SASLUŠANJE

Druga RESTOVIĆ pok.Dinka MATE.

19-V.1946 god. održan je sastanak po materjalu o isključenju iz K.P.H Hebranga i Žujovića,na kojem su bili prisutni 5 članova KP.a opravdano otsutna 3 člana. Pored nas bio je prisutan član kotarskog komiteta KPH drug Nižeti Ante.

Ja sam na tom satanku postavio 3 pitanja, kako se vidi iz samog zapisnika.

Na prvo pitanje: Zašto se nije prije se ovim činjenicama upoznavalo partijsko članstvo zbog nesuglasiva rukovodstva na vrhu?

Ja mislim da na ovo pitanje nisam dobio potpuni odgovor. Po drugom pitanju: Koliko je Hebrang bio i zašto je pušten iz zatvora ustaškog 1942 god, te kako je došao do rukovodećeg položaja, poslije toga u redovima partije?

Po ovom pitanju dobio sam odgovor potpun i ovo pitanje mi je bilo jasno. Odgovor mije dao drug Nižetić.

Na treća pitanje, odnosno moje mišljenje koje sam iznijeo po pitanju kazne i to: Da smatram da smatram da nijesu Hebrang i Žujović zaslužili smrtnu kaznu strijeljanjem obzirom na njihov rad i zalaganje u partiji od 1937 god. do danas.

Na ovo moje izlaganje mogu reći sledeće:

Pitanje njihovog isključenja iz K.P. koliko se sijećam nije bilo postavljeno da bi se davalo naše naše mišljenje dali se slažemo ili ne. Znam samo da je pročitano da su isključeni iz K.P. da su pod istragom.

Ja se potpuno slažem po pitanju njihovog isključenja iz K«f na temelju iznijetog istražnog materjala u pismu C.K.K.P.J.

Jedino je moje neslaganje sa ostalim drugovima u ćeliji bilo to po pitanju njihovog sudskog kažnjavanja. Ja se nijesam složio de se kazne kaznom smrti- strijeljanjem iz slijedećih razloga:

Zato što se do tada nije znalo da su imali veze sa.vanjskom reakcijom, kao ni reakcijom u našoj zemlji da je takav njihov rad bio nenamjeran već da je takav rad bio borba za predstiž u rukovodstvu C.K.K.P.J.

Iz tih razloga ja nisam bio za predlog da se kazne sa smrću.

Njihov čitav rad koji je iznijet u materjalu nije dolazio iz povezanosti sa neprijateljem, nego iz njihove borbe za rukovodstvo. Moje je mišljenje da su oni želili doći na rukovodstvo partije i države. Kako bi oni tada vodili politiku, ja nebi o tome mogao ništa reći.

U koliko istraga donese materjal o njihovom daljnjem neprijateljskom povezivanju sa reakcijom da se onda po zakonu kazne.

Ja sam tada bio mišljenja i danas sam mišljenja da iz materjala istražne komisije koliko sam ja to shvatio nisu namjerno izdali partiju nego da je to bila unutarnja borba za prestiž.

Ja sam do ovog mog uvjerenja došao uspoređujući pojedine nezdravosti, borbe unutar naših partijskih ćeilija u selima, pa tako mislim da tih slučajeva može biti i u višim rukovodstvu.

 

P R I S U T N I:

l. Karmelić Nikica

2. Frančeski Ante

3. Nižetić Ante

4. Orlandini Ksenija

 

 

 

 

S A S L U Š A N

 

/Restović P. Dinka Mate/

OBRAZLOŽENJE

 

u vezi stava člana K.P. RESTOVlĆ pok. Dinka MATE iz partijske ćelije Pražnice - kotar Brač, po isključenju iz K.P. Sretena Žujovića i Andrije Hebranga.

Drug RESTOVIĆ pok. Dinka MATE, potječe iz siromašne seljačke porodice. Prije rata bavio se švercom, sada je namještenik Mjesnog NO-a Pražnice. Član K.P. od jula 1944. godine.

Na sastanku ćelije poslije objašnjavanja člana Kotarskog Komiteta izjasnio se o svom mišljenju po gornjem materijalu, da Hebrang i Žujović nisu zaslužili smrtnu kaznu strijeljanjem kako su to tražili drugi čl. KP, obzirom na njihov rad i zalaganje u K.P. od 1937.godine do danas. Poslije ovoga, po istom pitanju bio je pozvan u Kotarski Komitet i saslušan. Na saslušanju također je ostao pri gornjem mišljenju zato što se iz materijala ne vidi da su bili povezani sa stranom i domaćom reakcijom, a ako to utvrdi daljnja istraga da se on slaže da ih se kazni po zakonu.

Po obrazloženju Kotarskog Komiteta može se zaključiti, da dotični ovakovo izjašnjenje nije dao iz svog namjernog, nezdravog gledanja prema odluci CK KPJ i ako on i u saslušanju ostaje pri istom mišljenju.

Rodjak dotičnog druga kao komandir baterije, po kapitulaciji Italije radi panike, bio je strjeljan, pa je Komitet mišljenja da je ovaj momenat na njega ostavio dojam strogog kažnjavanja bez dovoljnog provjeravanja. Pored ovoga tvrdoglav je, želi da se ističe nekim svojim posebnim stavom i primjedbama, sa uvjerenjem da stvari postavlja pravilno, tako da se pojedini drugovi ponekada s njime ismjehivaju.

 

Dubrovnik

O B R A Z L O Ž E N J E

 

u vezi stava člana K.P. VIDAK GJURE iz partijske organizacije kotara Dubrovnik, po isključenju iz K.P. Sretena Žujovića i Andrije Hebranga.

Drug VIDAK GJURO, rosdjen 6. januara 1911. god. u Grudi, kotar Dubrovnik. Potječe iz bolje seljačke obitelji, po zanimanju šofer, sada radi u mjesnoj zadruzi Gruda. Član K.P. od 12. oktobra 1945. godine.

Na sastanku ćelije na kojem se proučavala odluka CK KPJ o isključenju iz Partije Andrije Hebranga i Sretena Žujovića, rekao je: "Iz tog materijala se vidi, što su oni učinili, a sigurno je da će se te stvari i dalje provjeravati." Ovo je rekao poslije nego što su svi drugovi izjavili svoj stav, da se ova dvojica kazne najstrožim kaznama. Moglo se zaključiti da je s time mislio da ovaj materijal nije dovoljan da ih se kazni najstrožom kaznom i da on ovo, kao i svaku stvar, uzima sa rezervom. Sa mišljenjem jedinice se složio i učestvovao u donašanju rezolucije.

Kotarski Komitet ga ocjenjuje kao dobrog člana Partije u odnosu prema starijim rukovodiocima.I ako je stariji, bio je na gradnji pruge Šamac - Sarajevo, sa religijom je rasčistio. Nedostaje mu revolucionarnosti i ako nije učestvovao u operativnim jedinicama, na terenu se pokazao kao plašljivica. u toku N.O.B.

Prema gore iznesenom i mišljenju Kotarskog Komiteta, ovakav stav druga prema odluci CK KPJ nije od njegovih nezdravih shvaćanja,već smatraju da je on po naravi takav čovjek i da on bilo koju stvar ne voli primiti kao gotovu. Nije se moglo zapaziti da je kroz ovakav njegov odnos tvrdoglavo i nezdravo iskrivljuje stvari. Prema ovome, njegov stav ne bi trebao biti posmatran kao člana K.P. koji svjesno stoji u odbrani antipartijskih elemenata.